Emme pyydä hakijaa toimittamaan tilinpäätös.

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Miten menettelen – Maistraatin luvan hakeminen
Hemminki Järveläinen

Kiinteistön luovuttamista, hankkimista, vuokraamista (luvat 1 ja 3) tai panttaamista (luvat 2 ja 13) koskevissa luvissa tarvitaan asian käsittelemiseksi kohteen lainhuuto- ja rasitustiedot. Metsän myyntiä tai metsäsuunnitelman vahvistamista koskevissa asioissa tarvitaan kiinteistön lainhuutotiedot. Mikäli hakijalla on käytettävissään ajantasaiset, esim. kiinteistön kauppaa varten hankitut lainhuuto- ja rasitustodistukset, pyydetään ne toimittamaan lupahakemuksen liitteenä. Mikäli todistuksia ei ole hakemuksen liitteenä, maistraatti hankkii ne käytettävissään olevista järjestelmistä maksuitta.

TILIPALVELU
Kauko Lehto

Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman.
Tilinpäätöksen laadinnan muotoseikoista määrää kirjanpitolaki. Tilinpäätös voi olla todella tylsää ja todellinen viidakko jos aikaa, osaamista tai kiinnostusta ei riitä. Meiltä löydät ammattimaista osaamista henkilökohtaisella palvelulla.

Ota yhteyttä
Mikael Oiva

Muistathan, että muuttopalvelun lisäksi saat kauttamme kaikki muuttoon
liittyvät pakkaustarvikkeet, niin laatikot kuin suojausmateriaalitkin. Tarvittaessa hoidamme varsinaisen muuttotyön lisäksi myös irtaimen pakkaamisen, huonekalujen suojaamisen sekä purku- että kasaustyöt.

2.2 Ulkomailla opiskelleen lääkärin työhönotossa huomioitavaa
Jyrki Vuorela

EU/ETA-kansalaiselta Valvira selvittää ammattipätevyyden ja antaa oikeuden ammatinharjoittamiseen ns. ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen periaatteen nojalla (ks. luku 1). Valvira voi tarkistaa kielitaidon kaikilta niiltä hakijoilta, joiden hakemukseen liittyvä ammatillinen koulutus ei ole suoritettu suomen tai ruotsin kielellä, tai hakija ei ole suorittanut yleissivistäviä opintojaan suomeksi tai ruotsiksi. Valvira voi kuitenkin pyytää kielitaidon selvittämistä vasta ammattipätevyyden tunnustamisen jälkeen. Työnantajan velvollisuus on aina varmistaa, että työnhakijalla on riittävä työssä vaadittava kielitaito. Pelkkä kielitodistus ei tähän riitä.

Tilinpäätös
Valtter Ranta

Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen välistä suhdetta tiettynä ajankohtana, siis tilikauden päättyessä. Tase jaotellaan otsikoiden ”vastaavat” ja ”vastattavat” alle. Vastaaviin kuuluu yrityksen omaisuus mukaan lukien aineettomat hyödykkeet, kuten sijoitukset. Vastaavat myös ryhmitellään likviditeettijärjestyksessä. Siis helpoiten rahaksi muutettavat vastaavat, kuten kiinteistöt, ilmoitetaan ensimmäisenä ja vaikeasti realisoitava omaisuus, kuten aineettomat oikeudet, jätetään viimeiseksi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*