Maksuvalmiuden tarkastaminen

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Tilintarkastus ja toiminnantarkastus
Antero Mäntylä

Jos yhdistyksessä on toteutettu poikkeuksellisia toimia, edellyttää se yleensä normaalia yksityiskohtaisempaa tarkastusta. Tulevaisuudessa hyvä toiminnantarkastustapa voi ilmetä esimerkiksi järjestöjen antamista suosituksista, yhdistyksen kokouksen päätöksistä ja oikeuskäytännöstä. Käytännössä myös hyvä tilintarkastustapa voi soveltuvin osin vaikuttaa toiminnantarkastustavan kehitykseen esimerkiksi siltä osin kuin tilintarkastustapa selventää yleisempiä ulkoisen tarkastuksen periaatteita tai tilintarkastustapa otetaan huomioon myös toiminnantarkastusta koskevissa suosituksissa. Tarkoitus on, että toiminnantarkastus on lähtökohtaisesti vuositarkastusta, jollei yhdistyksen kokous päätä tai ei muuten ole erityistä syytä tilikauden aikaisiin tarkastustoimenpiteisiin.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tarkastuskertomuksessa on mainittava, mitä tilinpäätöstä se koskee. Jos yhdistyksessä on useita toiminnantarkastajia, he voivat antaa yhteisen kertomuksen. Kertomuksessa on oltava lausunto siitä, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteyttä koskevan lausunnon antaminen on yhdistyksen jäsenten kannalta tarpeen, koska he eivät yleensä voi muilla keinoilla varmistua siitä, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon. Lisäksi tarkastuskertomuksessa on huomautettava, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan taikka johtoon kuuluva tai toimihenkilö on rikkonut yhdistyslakia tai sääntöjä. Yhdistys voi lisäksi säännöissään tai päätöksellään määrätä tarkastuslausunnon sisällöstä tarkemmin. Toiminnantarkastaja voi antaa kertomuksessaan myös sellaisia muita tehtäväänsä liittyviä tarpeellisia tietoja, joista ei ole haittaa yhdistykselle. Toiminnantarkastajan harkintaa rajoittaa salassapitovelvollisuus (5 momentti).

Hallituksella on velvollisuus avustaa toiminnantarkastajaa ja että toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Toiminnantarkastajalla on velvollisuus pitää salassa saamansa tiedot. Momentissa viitataan, mitä tilintarkastuslain 18, 19 ja 26 §:ssä tilintarkastajan osalta säädetään. Tilintarkastuslain 19 §:n 2 momentin nojalla tilintarkastajalla on paitsi oikeus myös velvollisuus olla kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen. Koska toiminnantarkastus ei ole ammattimaista ja toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset ovat tilintarkastajaa selkeästi matalammat, on toiminnantarkastajalla vain poikkeuksellisissa tilanteissa velvollisuus osallistua kokouksiin.

Jedipedia:Muutosten tarkastaminen
Inari Härmälä

Muutoksia voi tarkastaa Uudet sivut-toimintosivulla, jossa tarkastamattomat näkyvät keltaisella pohjalla. Tarkastaminen tapahtuu siten, että klikkaa listassa linkkiä ja painaa sivun alalaidassa olevaa linkkiä “Merkitse tarkastetuksi”. Tarkastetut muokkaukset näkyvät Muutostentarkaskuslokissa.

Keskustelu Wikipediasta:Muutosten tarkastaminen
Joni Soro

Jos kukaan ei kaipaa käyttäjäryhmiä tai vanhaa lokia, ehdotan että ne pyydettäisiin poistettavaksi myös, mikäli tämä on mahdollista. –Pxos (keskustelu) 4. lokakuuta 2012 kello 21.36 (EEST)

iPhonen ja iPadin mobiilidatan käytön tarkastaminen
Anssi Joensuu

Dataroamingia saatetaan käyttää myös kotimaan matkoilla, mutta tämä riippuu operaattoristasi. Saat lisätietoja dataroamingin käytännöistä tai muista mobiilidata-asetuksista omalta operaattoriltasi. Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai poistaa sen käytöstä rajoittaaksesi appien ja palveluiden mobiiliverkon käyttöä, kun ne muodostavat yhteyttä internetiin. Kun mobiilidata on käytössä, apit ja palvelut käyttävät mobiiliyhteyttä, kun Wi-Fi ei ole käytettävissä. Tämän seurauksena sinua saatetaan veloittaa tiettyjen ominaisuuksien ja palveluiden mobiilidatakäytöstä. Kysy lisätietoja mahdollisista maksuista operaattoriltasi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*