Merkittävimmät muutokset 2017

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Suomen talous 2017
Hemminki Järveläinen

Helmikuussa Suomella oli velkaa 102 miljardia euroa, mikä on kaksinkertainen summa vuoden 2007 velkaan verrattuna. Valtionvelka on ollut kuuma puheenaihe jo vuosia, sillä velkaa on otettu lisää joka vuosi. Uudella velalla kuitataan vanhoja lainoja, mikä valtion kohdalla ei ole ongelma – toisin kuin ihminen, valtio jatkaa olemassaoloaan (oletettavasti) ikuisesti. Siksi velkaakin voi periaatteessa ottaa loputtomasti. Ennen velkasumman päivittelyä on myös hyvä muistaa, että Suomi on saanut paljon aikaan velkarahalla. Mikäli velan otto yhtäkkiä lopetettaisiin, valtio joutuisi samalla lopettamaan suuren osan palveluista ja siten lakkauttamaan lukuisia työpaikkoja.

Maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelystä 1.1.2018 alkaen
Sointu Markkula

ESIMERKKI 2: Maahantuoja on erityismenettelyssä. Tuontia koskeva tulli-ilmoitus hyväksytään toukokuussa. Maahantuoja kohdistaa tuonnin toukokuulta annettavaan arvolisäveroilmoitukseen, mutta tuoja voi antaa maahantuonnin arvonlisäverotietojen osalta erillisen veroilmoituksen jo toukokuussa heti tulli-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen. Samalla tuoja maksaa maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisten verojen viitenumerolla. Arvonlisäveroilmoitukseen ei vielä sisällytetä muita toukokuulle kohdennettavia muista liiketoimista suoritettavia veroja tai vähennyksiä, koska niiden osalta maksu- ja ilmoitusaika päättyy vasta heinäkuun 12. päivänä. Muut toukokuulle kohdistetut suoritettavat verot ja vähennettävät verot sisällytetään viimeistään heinäkuun 12. päivänä annettavaan korvaavaan arvonlisäveroilmoitukseen, joka sisältää uudestaan myös jo ilmoitetut maahantuonnin arvonlisäverot. Erikseen maksettavaa tuonnista suoritettavaa veroa koskeva vähennys kohdistetaan normaaliin tapaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on tehty. Tullauspäätöstä ei voida käytännössä tehdä ennen kuin tuonnista suoritettava arvonlisävero on maksettu, joten erityismenettelyssä oleva tuoja ei saa vähennystä hyväkseen ennen veron tosiasiallista maksamista.

Etsimääsi sivua ei valitettavasti löytynyt
Joni Mäenpää

Try navigating from the Tax.fi (Vero.fi) home page. Try writing the keywords of the subject matter into the Search box to look for the page or article. Thank you for your patience.

Tampere.fi:n etusivu
Armas Ojala

Erittäin myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut tutkimusten välillä 7 prosenttiyksikköä. Luku on nyt 34 %, kun se vuonna 2017 oli 27 %. Yhteensä 62 % tamperelaisista suhtautuu Ratikkaan joko erittäin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti, vastaava luku vuonna 2017 oli 56 %. Vastaajat kokivat Ratikan helpottavan liikkumista ja liikennettä ja vähentävän bussien ja henkilöautojen määrää keskustassa. Ratikkaa pidettiin myös ekologisena ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, joka parantaa Tampereen mielikuvaa. Kaikista vastaajista 15 %:lla oli neutraali suhtautuminen Ratikkaan eli heidän suhtautumisensa ei ollut kielteistä eikä myönteistä. 14 %:lla oli jonkin verran kielteinen suhtautuminen Ratikkaan, vastaava luku vuonna 2017 oli 13 %.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*