Miten maksuvalmius tarkastetaan ja mitä tarkoittavat Quick Ratio & Current Ratio?

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Current ratio
Roope Makkonen

Current ratiossa tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin Quick ratiossa. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Tunnusluvun tulkinnassa on tarkasteltava erityisesti luvun kehitystä.
Current ration muutoksia selittävinä tunnuslukuina käytetään usein vaihto-omaisuuden, ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikoja.

Current ratio soveltuu sekä yksittäisen yrityksen että saman toimialan
yritysten maksuvalmiuden tilan ja kehityksen arviointiin. Tunnusluku toimii myös hieman Quick ratiota paremmin toimialojen välisessä vertailussa.

Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas ja vakaa tulee yritys yleensä
toimeen pienemmällä rahoituspuskurilla. Lukua tulkittaessa on hyvä tarkastella rinnalla myös yrityksen pääomarakennetta (omavaraisuusaste / nettovelkaantumisaste) ja arvioida sen pohjalta yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.
Mikäli yrityksen omavaraisuusaste on riittävän korkea, voi se paikata lyhytaikaista rahoitusvajettaan velalla.

Quick ratio
Sirkku Palo

Luvun suositusarvo on 1, jolloin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa täysin lyhytaikaisten velkojen määrän. Varsinkin kaupan alan yrityksillä, joilla sitoutuu runsaasti pääomaa varastoihin on vaikeata päästä
näin korkeisiin arvoihin. Niin sanotun happotestin käyttö perustuu ajatukseen, että vaihto-omaisuuden arvo likvidointitilanteessa on liian spekulatiivinen, jotta sitä voitaisiin turvallisesti käyttää maksukyvyn
arviointiin.

Quick ratio
Manne Heinonen

Note that inventory is excluded from the sum of assets in the quick ratio, but included in the current ratio. Ratios are tests of viability for business entities but do not give a complete picture of the business’ health. If a business has large amounts in accounts receivable which are due for payment after a long period (say 120 days), and essential business expenses and accounts payable due for immediate payment, the quick ratio may look healthy when the business is actually about to run out of cash. In contrast, if the business has negotiated fast payment or cash from customers, and long terms from suppliers, it may have a very low quick ratio and yet be very healthy.

Rahoitustulos ja rahoitustulos-%
Aaro Klemetti

Rahoitustulos on pääosin rahoittajien käyttämä tunnusluku. Yrityksen tulisi kyetä lyhyelläkin aikavälillä saamaan aikaan vähintäänkin positiivinen rahoitustulos. Mikäli rahoitustulos jää negatiiviseksi, on se yleensä merkki siitä, että yritys on joutunut kattamaan juoksevia rahoituskulujaan joko lisävelalla tai purkamalla likviditeettiään. Mikäli rahoitustulos on negatiivinen niin lainojen lyhennyksiin ja voitonjakoon ei ole riittänyt lainkaan tulorahoitusta. Kestävä kehitys edellyttäisi, että yrityksen tulorahoitus kattaisi vähintäänkin lainojen lyhennystarpeen.

AccountingTools
Senni Raita

Accounting Bestsellers
Accountants’ Guidebook
Accounting Controls Guidebook 
Accounting for Casinos & Gaming 
Accounting for Inventory
Accounting for Managers
Accounting Information Systems
Accounting Procedures Guidebook 
Agricultural Accounting 
Bookkeeping Guidebook
Budgeting
CFO Guidebook
Closing the Books 
Construction Accounting
Cost Accounting Fundamentals
Cost Accounting Textbook
Credit & Collections
Fixed Asset Accounting
Fraud Examination
GAAP Guidebook
Governmental Accounting 
Health Care Accounting 
Hospitality Accounting 
IFRS Guidebook
Lean Accounting Guidebook 
New Controller Guidebook
Nonprofit Accounting 
Oil & Gas Accounting 
Payables Management
Payroll Management
Public Company Accounting 
Real Estate Accounting 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*