Resurs Bank AB – Ellos

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Om Resurskoncernen
Antero Mäntylä

Personuppgifterna används för att fullgöra RB:s åtaganden gentemot kontohavare, för att utföra kreditkontroller, informera kontohavare om erbjudanden samt fullgöra bonusavtal. Behandling av uppgifter sker också för att RB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. RB kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som RB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*