Sosiaalinen luotto

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Sosiaalinen luotto
Eeli Kivimäki

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainan saaja kykenee maksamaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot, siksi luoton hakuvaiheessa arvioidaan myös hakijan maksukykyä. Hakijoiden aikaisempien velkojen tulee olla alle 15 000 euroa, opiskelijoilla alle 20 000 euroa. Jos luottoa käytetään velkajärjestelylainana, velkoja voi olla enintään 15 000 euroa. Sosiaalista luottoa ei myönnetä henkilölle, joka ei sitoudu tai kieltäytyy sosiaaliseen luototuksen selvitysprosessiin kuuluvista toimenpiteistä mm. ohjauksesta ja neuvonnasta ja ensisijaisten vaihtoehtojen selvittämisestä.

Takuusäätiö
Unto Turunen

Luoton määrä vaihtelee eri kunnissa. Kunnasta riippuen sitä voi saada parista sadasta eurosta alkaen aina yli 10 000 euroon asti. Yläraja on tavallismmin 2 000 tai 5 000 euroa. Tyypillinen laina-aika on enintään viisi vuotta. Luoton korko on hyvin edullinen, 12 kuukauden euribor viitekorko eikä siitä peritä mitään muita kuluja.

Sosiaalinen luototus
Ossian Lappi

Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnittelija
Janne Katajamäki
Tehdaskatu 2
24100 Salo
02 778 2234

Sähköposti
[email protected]

Sähköinen yhteys ei ole suojattu, joten emme voi käsitellä asiakasasioita sähköpostitse.

Tampere.fi:n etusivu
Heimo Tuomainen

Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, jossa otetaan huomioon asumisesta, työmatkoista, päivähoidosta, elatusvelvollisuudesta ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi välttämättömiin elinkustannuksiin varataan käyttörahoja sama määrä kuin yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Välttämättömiin elinkustannuksiin sisältyy mm. ruoka, puhelin- ja internetkulut sekä muut henkilökohtaiset menot. Vuonna 2016 yksinasuvan välttämättömät elinkustannukset ovat 536 euroa ja avo- tai avioliitossa olevien 902 euroa. Lasten elinkustannukset määritellään lasten iän- ja lapsiluvun mukaan.

Sosiaalinen luototus
Justiina Penttilä

Myöntämisen edellytyksenä on, että luoton saaja kykenee maksamaan kuukausittaiset lyhennykset ja korot. Luoton hakijan velkatilanne selvitetään aina. Jos hakija on velkaantunut, voidaan luotto myöntää vain, kun hakijan velat saadaan järjestettyä. Jos henkilö on niin pienituloinen, että hän saa säännöllisesti toimeentulotukea, ei hänelle voida myöntää sosiaalista luottoa, koska hänellä ei ole varaa maksaa lyhennyksiä. Jo myönnetty luotto ei toisaalta vaikuta henkilön mahdollisuuteen saada tarvittaessa toimeentulotukea.

Sosiaalinen luototus
Säde Harjula

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luototus voi olla yksi keino edistää sinun ja perheesi itsenäistä suoriutumista. Ota yhteyttä, jos sinulla on vuokrarästejä tai muita painavia syitä saada luotto ennen kuin tilanne kriisiytyy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*