Uusi kone mahdollistaa osallistumisen tarjouskilpailuihin joihin et aikaisemmin voinut osallistua.

Found 3 lenders

Compare
Max amount Min amount Max term
€ 2100
Hae lainaa
€ 10 -
€ 2250
Hae lainaa
€ 20 7-60 day
€ 10000
Hae lainaa
€ 1000 24-60 month

Kilpailu
Maila Hirvonen

Vastaus: Tässä J.H. Erkon kilpailussa sana lyhytproosa tarkoittaa:
1. perinteisiä novelleja
2. niitä lyhyempiä proosatekstejä, joissa kiteytyy jokin idea tai tapahtuma
tai ajatuskulku
3. sarjamainen kokonaisuus, sellainen, jonka kirjoittaja itse kokee proosaksi
4. proosarunoa lähelle tulevat tekstit.On siis syytä olla avoin ja salliva. Perinteinen ja genretietoisuus on hyväksi, mutta myös kokeilu on hyvä! Joskus
voiton on vienyt teksti, joka tarkalleen otettuna on
katkelma tulevasta romaanista.Vahvista mieltäsi esim. lukemalla Yrjö Hosiaisluoman
Kirjallisuuden sanakirjaa.Kilpailussa etsitään uusia lahjakkuuksia, joten laita
tekstiä sen verran, että lukijat näkevät mistä sinut
on tehty. Esim. 20 – 40 sivusta alkaa jo nähdä jotain.

Syksyn Muutos-valmennus alkaa 2.9.2019. Paikkamäärä on rajattu (300), joten ilmoittaudu nyt!
Heimo Tuomainen

Muutos-valmennuksessa hyödynnetään käyttäytymispsykologiaa, jolla tapasi toimia saadaan muutettua nerokkaasti ja aivan kuin itsestään sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

Suhteesi ruokaan ja terveellisiin elintapoihin sekä tietämyksesi niistä paranee joka viikko, ja opit ymmärtämään, miksi sinun tekee ajoittain mieli makeaa tai suosikkiherkkua ja miten saada mielihalut vähentymään. Opit myös, miksi mieliteko syömistä kohtaan kasvaa iltaa kohden. Tämä ja moni muu ongelma johtuu kehon ravintoainepuutoksista, joihin puututaan valmennuksen edetessä.

Et ole matkalla yksin, sillä tukenasi on valmennuksessa aikaisemmin aloittaneita sekä yhtä aikaa nyt samassa ryhmässä aloittavat. Pidämme yllä vain valmennuksessa oleville tarkoitettua Facebook-yhteisöä, jossa saat yksilöllistä tukea, ruokaohjeita ja muita vinkkejä. Yhteisö on vahva ja tiivis, ja se tukee kaikkia muutoksessa parempaan.

Osallistuminen ylioppilastutkintoon
Mariitta Harjula

Kokelaan on virhettä epäillessään ensisijaisesti syytä ottaa pikaisesti yhteyttä oman koulun kyseisen aineen opettajaan tai rehtoriin. Opettaja/rehtori ottaa yhteyttä ylioppilastutkintolautakuntaan ja mahdollinen virhe selvitetään yhteistyössä lautakunnan kanslian ja kokeen arvioineiden sensorien kanssa. Koesuorituksen arvosteluun saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemuksen voi tehdä kokelas, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja tai koesuorituksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinumero ja tilin haltijan nimi. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Rehtori ilmoittaa lautakunnalle, että maksu on suoritettu. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos tarkistus johtaa arvosanan tai pistemäärän korottamiseen. Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle välittömästi sen saatuaan. Rehtori tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki asianmukaiset tiedot. Ylioppilastutkintolautakunta määrää tarkistusarvostelua toimittamaan vähintään kaksi arvostelijaa, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koesuoritusta. Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu asianomaisen aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion rehtorille. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena muuttuu, palautetun ylioppilastodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*